De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk dat zich inzet voor condities die arme en kwetsbare mensen nodig hebben voor een leefbaar bestaan. In 2014 hebben we een verkenning gedaan naar de Sociale Coöperatie. www.socialealliantie.nl

Agenda

Bijeenkomsten

In deze agenda ziet u wanneer er een Social Talk, een bijeenkomst op afstand bedoeld om kennis en ervaringen te delen, wordt georganiseerd. Bij een Social Talk hoef je niet fysiek aanwezig te zijn, de bijeenkomst komt naar je toe via een online kanaal. Lees meer over de Social Talks op de website Initiatief.nu.

Ook vindt u hier andere bijeenkomsten die betrekking hebben tot Sociale Coöperaties, het Bijzonder Statuut en Sociaal Ondernemerschap.

29 september 2017, Manifestatie Sociale Coöperaties

Op 29 september zetten sociale coöperaties uit het hele land de schijnwerpers op de nieuwe verhoudingen die ontstaan tussen burgers en overheid op het gebied van publieke taken.

Iedereen met ideeën en ervaringen op dit gebied en iedereen die hier meer van wil weten, is van harte welkom om mee terug te kijken op vier jaar expeditie en samen vooruit te blikken op de toekomst van sociale coöperaties. Dat doen we samen met theatermakers die de werkelijkheid aan ons opdringen, met een tentoonstelling waar we bewegingsvol stil kunnen staan bij diezelfde werkelijkheid en met sociale coöperaties die hun werkelijkheid toelichten.

Na de manifestatie trekt de tentoonstelling het land door. Gemeenten en initiatieven kunnen het estafette-stokje overpakken en zo samen bouwen aan een samenleving waar coöperatie centraal staat in plaats van competitie.

Ga voor meer informatie naar de website van de campagne “PEER ‘M uit de armoede, ga voor bestaanszekerheid!”

20 juni 2017, Social Talk met Amargi

Op dinsdag 20 juni wordt er weer een Social Talk georganiseerd. Nicole Estejé gaat hierin in gesprek met Amargi, een vereniging van mensen die zichzelf willen bevrijden van geldzorgen. Amargi is op 27 maart gelanceerd: een nieuwe stap op weg naar ‘incassovrije wijken’.

Mensen die financieel klem zitten wachten vaak lang met het vragen om hulp. Ze trekken pas aan de bel als de problemen uit de hand gelopen zijn. Amargi wil er vroeg bij zijn om ellende te voorkomen, steun bieden zodat mensen zelf greep krijgen op hun financiën én daarbij zelf de baas kunnen blijven over het eigen geld. Mensen kunnen deelnemen aan bespaarkringen: samen manieren bedenken om goed rond te kunnen komen en om wat extra’s binnen te krijgen. Want wie samen schoonmaakt spaart servicekosten uit en wie kookt voor de buren kan wat extra’s verdienen.

Ook sámen uit de schulden komen of wilt u gewoon meer weten? Meld u dan aan voor deze Social Talk.

25 maart 2017, Festival “We Doen Het Zelf Wel”

Op zaterdag 25 maart vindt het “We Doen Het Zelf Wel”-festival plaats; een uniek festival voor actieve burgers met een warm hart voor hun gemeenschap. Er zijn bekende sprekers, zoals Jan Terlouw, maar ook diverse sociale coöperaties, waaronder Duurzaam Soesterkwartier uit Amersfoort en De Vrije Uitloop uit Breda.

Kijk voor het volledige programma en hoe u kaarten kunt kopen op www.wedoenhetzelfwel.nl.

10 februari 2017, 09.30u, conferentie Sociaal ondernemen met een uitkering

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering
Conferentie op 10 februari 2017

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Sociaal ondernemen
Sociaal ondernemen is in opmars. Sociale ondernemers zijn vaak sterk lokaal verbonden, hebben maatschappelijke impact en vormen daarmee een interessante partner voor gemeenten. Juist nu de rol van de overheid verandert, vervullen sociale initiatieven een maatschappelijke rol. Veel gemeenten hebben die mogelijkheden nog niet ontdekt of kunnen op dat terrein nog flinke stappen zetten.
Maatschappelijke organisaties hebben door de veranderende rol van de overheid te maken met verschuivingen van verantwoordelijkheden en taken, nieuwe vormen van bottom-up werken en veelal een fors kleiner budget. Zij zien kansen voor burgers die sociaal en coöperatief willen ondernemen. Omdat sociale coöperaties niet alleen voor de burgers zelf, maar ook voor de buurt en omgeving van belang zijn…
Mensen met een uitkering willen zich ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving. Dat krijgt vorm in sociale initiatieven. Hoe kunnen wij al dit potentieel meer ruimte bieden om invulling te geven aan vernieuwende vormen?

Wat kunt u verwachten?
Op de conferentie presenteren we u vooral ook praktijkvoorbeelden: hoe werkt het wel en wat is daarvoor nodig? Daarnaast presenteren we u inspirerende visies en verhalen en reiken wij u instrumenten aan die u kunt inzetten voor de nieuwe werkwijzen.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden.

Samenwerkingspartners
De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met De Sociale Alliantie, Movisie, Stimulansz, Stock5 en Cordaid.

Aan deze conferentie werken verder mee:

  • Pieter Hilhorst, politicoloog en publicist
  • Raf Janssen socioloog en wethouder Sociale Zaken gemeente Peel en Maas.
  • Sociale coöperaties uit de praktijk.

Datum en locatie
De conferentie vindt plaats op vrijdag 10 februari 2017.
Locatie: De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8, 5222 AE Den Bosch.

Kosten
De kosten bedragen 75 euro per deelnemer.
Klik hier voor het programma en beschrijvingen workshops.
Klik hier om je aan te melden.

4 november 2016, lezing en workshop bij landelijke bijeenkomst van #Krachtproef

#Krachtproef is een netwerk waaraan meer dan honderd opbouwwerkers zich hebben verbonden.
Bij #Krachtproef gaat het om de ontwikkeling van het vak opbouwwerk van, met, voor en door opbouwwerkers.

Op allerlei professionele gebieden in de samenleving schuurt het:
professionele drives van werkers;
overlevingsstrategieën van instanties;
sturingsafspraken van financiers;
ambities van bewoners.

Op 4 november 2016 was er een landelijke bijeenkomst van #Krachtproef. Raf Janssen gaf er een lezing over de kracht van kwetsbaarheid. Over de herontdekking van het sociale en politieke en over de rol die het opbouwwerk daarbij kan spelen.

Lees hier de lezing van Raf Janssen terug:
De kracht van kwetsbaarheid

21 oktober 2016, uitwisselingsbijeenkomst sociale coöperaties – anti-armoedegroepen

Op vrijdag 21 oktober 2016 is een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd tussen sociale coöperaties en anti-armoedegroepen. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van de Lucas Community in Amsterdam en was bedoeld als een open eerste kennismaking.

Toenemende ongelijkheid
Sociale coöperaties en anti-armoedegroepen werken aan hetzelfde doel: omstandigheden creëren waardoor mensen met weinig inkomen en weinig kansen mee kunnen doen in onze samenleving, hun zelfvertrouwen kunnen herwinnen en de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren. Dat is op de eerste plaats van belang voor de mensen zelf. Maar het is ook van belang voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel. Steeds meer mensen, ook mensen die het nog goed gaat, hebben moeite met de toenemende ongelijkheid en met het tegen elkaar opzetten van groepen in de samenleving.

Denkbeelden uitwisselen
De manier waarop mensen in sociale coöperaties en in anti-armoedegroepen met elkaar omgaan getuigt van een andere tijdgeest. Met concrete alledaagse activiteiten proberen deze initiatieven gestalte te geven aan deze veranderende tijdgeest. De Sociale Alliantie vindt het belangrijk dat vertegenwoordigers uit beide initiatieven ervaringen en denkbeelden uitwisselen.

Bekijk hier de originele uitnodiging:
Sociale Alliantie: denkbeelden uitwisselen