De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk dat zich inzet voor condities die arme en kwetsbare mensen nodig hebben voor een leefbaar bestaan. In 2014 hebben we een verkenning gedaan naar de Sociale Coöperatie. www.socialealliantie.nl

Bijzonder Statuut

Het Bijzonder Statuut is een instrument voor burgercollectieven die zich richten op het uitvoeren of overnemen van publieke taken. We noemen dit soort burgercollectieven Sociale Coöperaties.

Sociale Coöperaties voeren publieke taken uit maar doen dat op een ‘ondernemende manier’. Ze komen daardoor echter beklemd te zitten tussen twee totaal verschillende rechtssystemen: het publiekrecht en het privaatrecht. Het recht pakt voor Sociale Coöperaties juist áverechts uit. Kenmerkend aan een Sociale Coöperatie is bijvoorbeeld de inclusieve manier van werken, iets wat haaks staat op de formele rechtsvormen die een Sociale Coöperatie naar Nederlands Recht kan kiezen. Conflicten en teleurstellingen zijn het gevolg.

Om u een indruk te geven van wat publieke taken in het kader van sociale grondrechten zijn kunt u deze clip uit een documentaire van de BBC “The street that cut everything.” bekijken:

Bijzonder Statuut: succesvol bewegen tussen publiek en privaat domein

Een Bijzonder Statuut biedt Sociale Coöperaties bijzondere waarborgen die het mogelijk maken succesvol te bewegen tussen het publieke en het private domein. Een gebied waar ze zich in de praktijk nu eenmaal bevinden maar waar ze door ons juridisch systeem voor dilemma’s worden gesteld.

Ga voor meer informatie naar de website van het Bijzonder Statuut.