De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk dat zich inzet voor condities die arme en kwetsbare mensen nodig hebben voor een leefbaar bestaan. In 2014 hebben we een verkenning gedaan naar de Sociale Coöperatie. www.socialealliantie.nl

Over de Sociale Coöperatie

Op diverse plekken in het land nemen mensen met weinig inkomen het initiatief om via eigen coöperatieve activiteiten hun (inkomens)positie te verbeteren. Het gaat om kleinschalige (buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen zeggenschap hebben over het initiatief. We noemen deze initiatieven sociale coöperaties, waarbij we meteen aantekenen dat niet alle initiatieven de juridische vorm van een coöperatie hebben aangenomen. Maar ze laten zich inspireren en leiden door het coöperatieve denken en doen.

Sociale Coöperatie

Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn.

De Sociale Alliantie is op expeditie gegaan naar deze coöperaties.
Op deze website:

Want er is een dubbelheid waarin mensen gevangen zitten én uitvoerders vaak in vastlopen. Uitwegen uit deze dubbelheid zijn alleen te creëren als mensen en instanties de durf hebben om ruimte te scheppen om nieuwe economische en sociale concepten te verkennen.

Een voortdurende verkenning …

Wat houdt een Sociale Coöperatie in?

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Leven in armoede betekent dat je uitgesloten bent van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon. Dat komt niet alleen door een gebrek aan geld maar ook door een gebrek aan sociale contacten.

Een Sociale Coöperatie biedt mensen in kwetsbare posities de kans om in collectief verband activiteiten te ontplooien en zelfredzamer te worden. Samen creëren ze nieuwe ruimtes:

  • ruimte om inkomen te verwerven;
  • ruimte voor meer werk dicht bij huis;
  • ruimte om het gat te dichten tussen beschikbare tijd & onbenut talent.

Zo kunnen mensen samen hindernissen opruimen en kansen scheppen om hun eigen situatie te verbeteren.

Op de website initiatief.nu kunt u voorbeelden vinden van Sociale Coöperaties.